Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Aktiviteter i NBV regi > Aktiviteter 2014
menulink

Aktiviteter 2014

Mandag den 20. januar kl 19:30 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 19:00.) Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Her vil Jørgen Eilenberg fortælle om “Insekter som foder og føde, potentiale og begrænsninger". Jørgen er professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, i forskergruppen om Zoologi og Botanik. Gruppen har netop igangsat projekter indenfor foredragets emne, bl.a. i samarbejde med Nordic Food Lab.
Jvf. artiklen “Bilarver på menuen hos Nordic Food Lab" i septembernummeret 2013 af Tidsskrift for Biavl, side 251-253.
Alle er velkomne.
 
Mandag den 24. februar kl 19:30 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 19:00.) Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Ordinær generalforsamling.
Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2013 og forslag og planer for 2014
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013
 4. Fremlæggelse af budget for 2014 og kontingentfastsættelse for 2015
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 17. februar.

Torsdag den 13. marts kl. 19:00 - 21:30. Begynderkurset i biavl med teoridel på torsdagsaftner starter. Tilmelding nødvendig, se her. Der er et begrænset deltagerantal.

Lørdag den 22. marts kl. 10:00 - 15:00. Begynderkurset i biavl med teoridel på lørdage starter. Tilmelding nødvendig, se her. Der er et begrænset deltagerantal.
 
Mandag den 24. marts kl 19:30 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 19:00.) Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Før-sæson-start møde. Emner, der ønskes taget op, kan afleveres på generalforsamlingen den 24. februar eller sendes til bodil.branner snabel-a me.com senest den 17. marts.
Her er en liste over emner vi tidligere har taget op på før sæsonstart-møder.
- Første egentlige eftersyn
- Skift/ rengøring af bunde
- Tilsætning af dronetavle, og varroabekæmpelse i det hele taget
- Udfasning af fodertavler
- Tilsætning af nye tavler
- Aflevering af vokstavler til afsmeltning for de, der er med i Voksklub Nordsjælland
- Sværmhindrende tiltag
- Etablering af ny bifamilie og udskiftning af dronning
- Flytning af bier
- Rengøring af udstyr, herunder påsprøjtning af Virkon S
      (poser med 20 g kan købes på mødet til 1 kr pr gram)
- Vurdering af fodersituationen, hvornår skal der fodres og med hvad
 
Uge 17: den 21. til 27. april. Medlemmer kan bestille varer i Bihuset. Varerne fragtes samlet til Brede. Vejledning om bestilling udsendes til medlemmerne med e-mail. Ordningen omfatter ikke bestilling af NBVs anbefalede begynderpakke. Den bestilles og fragtes individuelt.

Mandag den 28. april kl 19:30 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 19:00.) Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Asger Søgaard Jørgensen holder foredrag om “Biernes fødegrundlag, myter og realiteter". Asger fungerer som konsulent i Danmarks Biavlerforening. Det har han gjort siden han i 2011 stoppede som den daglige leder af DBF igennem 20 år. Asger er primus motor i projektet om biernes fødegrundlag, der nu fortsætter på tredje år, støttet af promilleafgiftsfonden. Prøver af biernes indsamlede pollen fra bl.a. de forskellige observationsbigårde bliver analyseret. Det giver et realistisk billede af biernes fødegrundlag og danner samtidig basis for forslag til forbedringer ved at plante for bierne.
Jvf. indstik i septembernummeret af Tidsskrift for Biavl 2013 om “Bedre fødegrundlag for bierne og andre bestøvende insekter".
Derudover vil Asger slå på tromme for et internationalt pollen projekt, der er planlagt til at løbe i 2014-2015: “Citizen Science Investigation of pollen diversity (CSI-pollen)". Et projekt der går ud på at få biavlere til selv at vurdere diversiteten i biernes pollenforsyning i lokalområdet og så samle data fra flere lande i Europa i en fælles database.
Alle er velkomne.

Uge 19: For medlemmer af Voksklub Nordsjælland. Sække med vokstavler til afsmeltning og rengøring køres samlet til Bihuset. Der gives nærmere besked med e-mail om aflevering af sække.

Tirsdag den 20. maj fra kl. 10. Besøg i skolebigården af børn fra Brede Børnehave.
 
Onsdag den 21. maj fra kl. 10. Besøg i skolebigården af børn fra børnehaveklasse fra Lyngby private Skole.

Ugerne 20-21: den 12. - 25. maj. Medlemmer kan via NBV forudbestille bestemte typer af glas. Vejledning om bestilling udsendes til medlemmerne med e-mail.

Uge 21: den 19. til 25. maj. Medlemmer kan bestille varer i Bihuset. Varerne fragtes samlet til Brede. Vejledning om bestilling udsendes til medlemmerne med e-mail.
 
Lørdag den 24. maj. Besøg af biavlere fra Nordvestsjællands Biavlerforening.
 
Tirsdag den 27. maj fra kl. 10. Besøg i skolebigården af børn og pædagoger fra Bakkeskolen.
 
Torsdag den 5. juni fra kl. 9 honninghøst i skolebigården. Fra kl. 17 honningslyngning i slyngerummet.
 
Torsdag den 12. juni fra kl. 17 honningpresning i slyngerummet af honning høstet den 7. juni i Søllerød Kirkeskov.
 
Lørdag den 21. juni kl. 13 - 16. Jordbær-honningdag. Nordsjællandske Bivenner holder åbent i og omkring foreningens bigård beliggende i Brede Park, Kgs. Lyngby. Indgang fra I. C. Modewegs Vej skråt over for Brede Allé.  Der vil være smagsprøver og salg af både jordbær og nyslynget honning. Jordbærrene kommer fra Rokkedyssegaard i Kirke Værløse, se www.rokkedyssegaard.dk. Der vil desuden være observationsstade med bier og plancheudstilling om biavl og foreningens aktiviteter. Foreningens slyngerum, hvor honningen slynges eller presses, kan beses, og bigården kan besøges i mindre hold. Vi udlåner bidragter. Alle er velkomne.


Søndag den 29. juni kl. 11 - 15 har Nordsjællandske Bivenner en stand på Alderhvile Planteskole, Bagsværdvej 194, Bagsværd. Der vil være smagsprøver på jordbær og nyhøstet honning, og salg af honning. Der vil desuden være observationsbistade med bier, plancheudstilling om biavl og bestøvning og orientering om gode biplanter. Samme dag afholder planteskolen Rosens dag.
 
Lørdag den 12. juli fra kl. 9 honninghøst i skolebigården og honningslyngning i slyngerummet.

Uge 31: den 28. juli til 3. august. Medlemmer kan bestille varer i Bihuset. Varerne fragtes samlet til Brede. Bemærk, at vi hverken kan håndtere individuelle bestillinger på glas eller foder. Der vil være mulighed for at forudbestille Apiinvert spande, se nedenfor. Vejledning om bestilling udsendes til medlemmerne med e-mail.
 
Ugerne 31-32: den 28. juli til 10. august. Medlemmer kan via NBV forudbestille Apiinvert spande med flydende foder.  Spandene bringes samlet til Brede. Vejledning om bestilling udsendes til medlemmerne med e-mail.
 
Lørdag den 30. august fra kl. 9. Årets sidste slyngning af foreningens honning.
 
Uge 37: For medlemmer af Voksklub Nordsjælland.  Sække med vokstavler til afsmeltning og rengøring køres samlet til Bihuset. Der gives nærmere besked med e-mail om aflevering af sække.
 
Fællesmøde i Nordsjælland fredag den 26. september kl. 19. Bemærk ugedag og tidspunkt.
Helle Theodorsen holder foredrag i kantinen på Ravnsholtskolen, Søparken 1, 3450 Allerød.
Helle, der kommer fra Fyn, driver en meget alsidig biavl, hvor dronningeavl, bestøvning, brug af småfamilier og stalddørssalg er væsentlige elementer.
Der er lagt op til en meget interessant aften med en meget spændende biavler, der kan og ved meget, og som gerne deler ud af sin store viden og erfaring på en spændende, underholdende og forståelig måde.
Der bliver med garanti noget, at tænke over for både store og små biavler og for "de gamle" og "de unge".
Arrangementet holdes i samarbejde mellem biavlerforeningerne i Nordsjælland: Frederiksborg BF Hillerød, Halsnæs BF, Hørsholm & Omegns BF, Kronborg Vestre Birks BF, Kronborg Østre Birks BF og Nordsjællandske Bivenner.
Alle er velkomne.
-----
Mangler du kørelejlighed, eller har du ekstra plads – så kontakt din lokalforenings formand, så finder vi ud af at fylde bilerne.
 
Søndag den 28. september fra 12 til 15. Nordsjællandske Bivenner deltager i Gl. Holtegaards traditionelle Æbledag, hvor biavlere fortæller, om honningbiernes betydning for bestøvning og om de rige muligheder, der er for biavl i lokalområdet.

Søndag den 12. oktober til søndag den 19. oktober, hver af dagene fra 11 til 15:30. Nordsjællandske Bivenner deltager i Frilandsmuseets historiske marked med honningsmagning og salg af honninger, vokslys og evt. andre biavlsprodukter. 
Oplev en summende markedsplads fra 1800-tallet med gøgl og markedsboder. Prøv kræfter med den mekaniske tyr, se mester jakel eller loppecirkus, mmm. Frilandsmuseet har åbent mellem 10 og 16. Der er gratis adgang til museet. Indgang fra Kongevejen 100 og fra I.C. Modewegs Vej, Kgs. Lyngby.
 
Fra mandag den 27. oktober til mandag den 3. november. Medlemmer af Nordsjællandske Bivenner, der er forhindrede i at deltage i mødet den 3. november, kan i slyngerummet aflevere honning til den lokale honningbedømmelse. Se detaljer nedenfor, beskrevet under mødet den 3. november.
 
Mandag den 3. november kl. 19:30 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 19:00.) 
Møde om mjødbrygning med Karin Sloth i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby.
Er du i gang med at brygge mjød af din honning eller har du lyst til at kaste dig ud i det ædle håndværk, så kom til vores medlemsaften mandag 3. november, hvor vi får besøg af Karin Sloth, der sammen med sin mand har etableret bryggeriet Snoremark Æblemjød, efter hun i 2011 fik den fornemme førstepris ved Honningfestivallen for sin æblemjød. Mjød var tilbage i tiden en meget fornem vin, og den fortjener efter Karins mening at genvinde sit gode ry – samt ikke mindst at få en central placering i det nye nordiske køkken.  Karin vil fortælle om sine principper bag hendes mjød, der er baseret på frugt og urter, der findes i den danske natur. Hun vil give gode råd til at komme i gang og bud på løsninger, hvis man har problemer med sin mjødbrygning. Og så skal vi selvfølgelig også høre om mjødens drabelige skabelseshistorie, som den fremgår af den nordiske mytologi, mens vi får smagsprøver på Snoremark Æblemjød og forhåbentlig er der også nogle andre af mødedeltagerne, som har lyst til at dele smagsprøver ud af deres hjemmebryggede mjød.
Læs evt. mere om Snoremark Æblemjød på bryggeriet hjemmeside.
Alle er velkomne.
På mødet kan medlemmer af Nordsjællandske Bivenner hver aflevere ét glas af egen honning til bedømmelse. Udfyld indleveringssedlen, som kan hentes her, med så mange oplysninger som muligt. På mødet nedsættes den sensorikgruppe, der kommer til at stå for bedømmelsen af den objektive kvalitet af den håndværkmæssige behandling af honningerne samt udarbejdelsen af den objektive honningbeskrivelse.
Resultaterne vil blive fremlagt på decembermødet den 1. december, hvor vi også kårer årets vinderhonning efter den subjektive smagsoplevelse.

Fra tirsdag den 4. november kan medlemmer af Nordsjællandske Bivenner hente færdigblandet oxalsyre til varroamidebekæmpelse. Husk en egnet beholder; beregn 35 ml pr. bifamilie, der er indvintret på 10 tavler. Og husk at forsyne din beholder med en etiket for oxalsyre.

Se evt. Flemming Vejsnæs' to korte videoer om behandling af hhv. lille klyngeog stor klynge. Bemærk hvordan han kun drypper på bierne.

Vigtigt: En bifamilie indvintret på 10 tavler skal behandles med ca. 35 ml oxalsyreblanding, selv om den sidder i en mindre klynge. Fordel mængden forholdsmæssigt efter tætheden af bier i klyngen.
Husk, at oxalsyreblandingen ikke virker i celler med foreseglet yngel. Behandlingen bør derfor foretages, når bifamilien har ingen eller meget lidt yngel.

Mandag den 1. december kl. 19:30 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 19:00.) 
Julemøde med kåring af årets honninger i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby, for medlemmer og deres familie.
Sensorikgruppen fremlægger resultaterne af arbejdet med honningbeskrivelserne af de honninger, der blev indleveret senest den 3. november. Vi kårer desuden årets honning blandt de indleverede honninger ud fra det subjektive smagsindtryk.
Først når smagningen er gennemført, kan vi forurene vores smagsløg. Der serveres diverse drikkevarer og oste. Af hensyn til planlægningen af honningsmagningen og det efterfølgende traktement vil vi være glade for tilmelding til aftenen INDEN fredag den 28. november, enten pr. mail til bodil.branner snabel-a me.com eller sms til 30 62 76 92.
 
Lørdag den 6. december kl. 14 - 15. Oxalsyrebehandling af bifamilierne i skolebigården.

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login