Bisværm ?

Det er sværmesæson. Så hvis du har en bisværm finder du en biavler, der kan hjælpe på Sværmehenterlisten !